همکاری لئوناردو دی‌کاپریو و استیون اسپیلبرگ در فیلم گرانت

همکاری لئوناردو دی‌کاپریو و استیون اسپیلبرگ در فیلم گرانت لئوناردو دی‌کاپریو و استیون اسپیلبرگ پس از گذشت ۱۶ سال برای ساخت فیلمی جنگی با یکدیگر همکاری می‌کنند. کارگردانی این فیلم را اسپیلبرگ برعهده داشته و […]