کارگردان احتمالی قسمت سوم نگهبانان کهکشان مشخص شد

کارگردان احتمالی قسمت سوم نگهبانان کهکشان مشخص شد کارگردان احتمالی قسمت سوم نگهبانان کهکشان مشخص شد تراویس نایت یکی از گزینه‌‌های اصلی مارول و والت دیزنی برای کارگردانی قسمت سوم این مجموعه است. تابستان امسال […]